O’SENSEİNİN ÖZLÜ SÖZLERİ

 
 1. Hasmını incitmek (yaralamak), kendini incitmektir. Barış sanatı saldırganlığı kontrol ederek acı vermeden yapılır.
 2. Barış sanatında daima enerjik ve neşeli çalış.
 3. İyi bir duruş ve beden durumu, uygun akıl halini yansıtır.
 4. İyi bir tekniğin anahtarı, ayaklarını, ellerini ve kalçanı düz bir merkezde tutmaktır. Eğer merkezdeyseniz rahat hareket edebilirsiniz. Fiziki merkez karnınızdır ve eğer aklınızda ordaysa, hiç çabasız zaferden emin olabilirsiniz.
 5. Işık ışını gibi hareket et, şimşek gibi uç, gök gürültüsü gibi vur, denge merkezinde hızla dairelerle dön.
 6. Kullanılan teknikler dünyamızın doğasını yansıtır. Durum gerekli olanına bağlıdır; Elmas gibi sert, söğüt gibi esnek, su gibi akıcı yada uzay gibi boş olmalısınız.
 7. Eğer rakibin ateşle vurursa tamamıyla akıcı ve serbest akan su ile karşıla su doğası gereği hiçbir şeyi kırmaz ya da çarpmaz. Tam aksine, her hangi bir hamleyi zararsızca yutar.
 8. Rakip önden geldiğinde, içeri doğru yönel ve selamla onu. Seni geriye çekmek isterse onu yoluna gönder.
 9. Barış sanatının teknikleri ne hızlı, ne yavaş, ne içeride ne de dışarıdadırlar.Barış teknikleri uzay ve zamanın dışındadır
 10. Beden üçgen, zihin dairesel olmalıdır. Üçgen enerjinin dağılımını temsil eder. Daire sükuneti (dinginliği, huzuru) ve mükemmelliği temsil eder ve sınırsız tekniklerin kaynağıdır. Kare katılık demektir ve uygulanacak kontrolün temelidir.
 11. Tamamen uyanmış savaşçı yerdeki ve gökteki tüm elementlerden serbestçe yararlanır. Gerçek savaşçı evrenin akdivitesini nasıl doğru algılayacağını, savaşçı tekniklerin nasıl iyilik , güzellik ve saflığın tekerlekleri olacağını öğrenir. Bir savaşçının bedeni ve aklı, aydınlanmış zihin ve derin sakinliğe (dinginliğe) nüfuz etmelidir.

                                   


   
 12. Sağ ve sol birlikte uyum içinde işlediğinde bütün tekniklere hayat verir. Sol el ölüm ve yaşamı tutarken, sağ el onu kontrol eder. Kol ve bacaklar, ilahi olanın dört sütunudur ve açıkça sekiz yön bildirir Ying ve Yang, içsel ve dışsal.
 13. Barış yolu kolay değildir. Bütün şeytani istekleri ve onunla beraber olan yanlışları öldürmek için bir savaştır barış yolu. Barışın sesi gök gürültüsü gibi gürler, insanı uyuşukluğundan sarsar.
 14. Barış sanatının düzenli olarak pratiğini yapmak için, Ruhunu sakin tut ve kaynağa yönel; ruhunu ve bedenini bencillik, kötülük ve arzulardan temizle. Kainattan, aileden, tabiattan ve arkadaş, insanlardan aldığın hediyeler için müteşekkir ol.
 15. Barış sanatı dört büyük erdeme dayanır. Cesaret, akıllılık, sevgi ve arkadaşlık. (Bunlar ateş, yer, gök ve su ile temsil edilir.)
 16. Barış sanatının esası; kendini kötü niyetten arındırman, çevrenle uyum içinde olman ve yolunu engellerden arındırmandır.
 17. Bütün hayat, sevginin, ruhun bildirisidir ve barış sanatı bu prensibin en saf şeklidir. Savaşçı bir kavgayı ya da çatışmayı durdur malıdır. Evrensel aşkın fonksiyonları çeşitli şekillerdedir. Her bildiri ile özgür ifadeye izin verilmiştir. Barış sanatı gerçek demokrasidir. 
 18. Her üstat, yer ve zaman bakılmaksızın yer ve göğün uyumuna (harmonisine) erişmiş ve çağrısını işitmiştir.
 19. Sadakat ve kendini adama cesarete yol açar. Kendini feda etmenin ruhu, aşkın (sevginin) gücüne güven yaratır.
 20. Toplumun temeli ekonomidir. Ekonomi dengeli olduğunda, toplum gelişir. İdeal ekonomi manevi ve maddi olanı kombine edendir. En iyi mal ticareti samimiyet ve sevgiyle olur.
 21. Barış sanatı güç ve silaha dayanmaz. Onun yerine  biz kendimizi evrenle uyuma sokar, kendi alemimizde barışı korur, kendimizi yetiştirir ölümle yıkımı önleriz. Samura’inin gerçek anlamı sevginin gücüne hizmet eden ve ona bağlı kalandır.
 22. Aklın, kainatın işleyişiyle uyum içinde olmalıdır. Bedenin, evrenin hareketleriyle aynı akortta olmalıdır. Akıl ve beden bir bütün gibi bağlı olarak evrenin aktivitesiyle birleşmelidir.
 23. Yolunuz geçmişteki yolcuların yolundan tamamen farklı olmasına rağmen eski yolları, tamamen terk etmek gerekli değildir. Eski klasik sitillere yeni elbiseler giydirip, yeniden yaratmak için eski gelenekleri alabilirsiniz.
 24. Daima yerin ve göğün içinde olmaya çalış. Böylece dünya sana kendi gerçek ışığında gözükecektir. Kendini beğenmişlik yok olacak ve her atağa karşı duyarlı olacaksın.
 25. Eğer yüreğin rakiplerini kuşatmak için yeterince genişse, onları tam içinde göre bilir ve saldırılarından kaça bilirsin. Bir kere onları kuşattın mı, sana yer ve gök tarafından gösterilen yol boyunca onlara kılavuzluk edebileceksin.
 26. Kötü insanlar ve yenilgiler karşısında bile memnun kal. Bunlar barış sanatında yetişmenin temel bölümleridir.
 27. Başarısızlık, başarıya götüren anahtardır. Her yanlış bize bir şey öğretir.
 28. Bir savaşçı hasmıyla karşı karşıya geldiğinde bütün her şeye odaklanır.
 29. Tek bir hasım olduğunda bile, daima bir sürü düşmanla sarılı olabileceği için gardın da kal.
 30. Bir düşman saldırısının %95’ini karşılamak için hazırlanmalı ve yolu aydınlatmak için ölümü de dikkate almalı.
 31. Barış Sanatı gündelik çalışma, içindeki ilahi olanın daha da parlak olmasını sağlar. Kendini başkalarının doğrularıyla  ve yalnışlarıyla  düşünme. Kendini Barış Sanatına ver ve diğer öğretmenleri ya da gelenekleri  eleştirme. Barış Sanatı kısıtlanamaz, engellenemez. O herşeyi kucaklar ve saflaştırır.
 32. Barış Sanatında çalışınca kötü fikir ve düşünceler kendiliğinden kaybolur. Kalması gereken yegane istek, yolda yetişmek için çok ve çok çalışmadır.
 33. Aydınlananlar kendilerini asla ilerlemekten alı koyamazlar. Böyle ustaların idraki, tevzi ya da sözlerle ifade edilemez. En mükemmelliğin örneği doğadadır.
 34. Gün be gün, kalbini açarak eğit. Tekniğini soylaştırarak, birtek yerine tek vuruş kullan, Savaşcının disiplini budur.
 35. Savaşçının yolu, kelimeler ve harflerle kuşatılamaz. Özü kavra ve idrake doğru git.
 36. Antrenmanın amacı, gevşeği  sıkıştırmak, bedeni daha güçlü yapmak ve ruhu temizlemektir.   
 37. Demir onu zayıflatan diğer maddelerle doludur. İşlendikten sonra çelik olur ve keskin kılıca dönüşür. İnsan da aynı modelle ( yolda) gelişir.
 38. Eskiden beri; yolun iki direği derin öğrenme ve yiğitlik olmuştur. Eğitimin faziletiyle, beden ve ruh aydınlanır.
 39. Öğretmenle size ancak öğretimin Bir bölümünü verebilir. Hayatınıza Barış Sanatının mucizesini getiren, içten adanmış kendi pratiklerinizdir.
 40. Savaşçının yolu; insanlık, sevgi  ve samimiyete dayanır. Mertliğin savaşa özgü yüreği, gerçek cesaret, akıllılık, sevgi ve arkadaşlıktır.  Savaşçının fiziksel görüşünün üzerinde durmak  boştur. Çünkü vücudun gücü sınırlıdır.
 41. Gerçek savaşçı daima üç şeyle silahlanmış durumdadır. Barışı sağlamanın dayanıklı kılıcı, cesaretin, aklın ve arkadaşlığın aynası, aydınlanmanın değerli mücevheri.
 42. İnsan kalbi, yerin ve göğün ruhundan ayrı değildir. Çalışmalarımızda, yin ve yang’ın ateş ve suyun, gökyüzü ve yer yüzünün karşılıklı etkileşimini aklınızdan çıkarmayın 
 43. Barış Sanatı direnmeme prensibi taşır. Başlangıçtan beri o direnmediği için muzafferdir. Kötü niyetliler ve çekişmeci ( iddiacı) düşünceliler daima mağlup olurken, Barış Sanatı hiçbir şeyle çekişmediği için daima yenilmezdir.
 44. Barış yolunda yarışma yoktur. Gerçek  savaşçı hiçbir şeyle yarışmadığı için yenilmezdir. Yenmek demek, aklın çekişmesini (kavgasını, iddialarını) yenmektir.
 45. Daima yerin ve göğün içinde olmaya çalış. Böylece dünya sana kendi gerçek ışığında gözükecektir. Kendini beğenmişlik yok olacak ve her atağa karşı uyumlu olacaksın.
 46. Eğer yüreğin rakiplerini kuşatmak için yeterince genişse, onları tam (içinde) görebilir ve saldırılarından kaçabilirsin. Bir kere onları kuşattınmı, sana yer ve gök tarafından gösterilen  yol boyunca onlara kılavuzluk edebileceksin.
 47. Düşmanlarının saldırılarına, zayıf ve cahil olmadan gir ve eylemini yap.
 48. Bu dünyaya korkuyla ve gönülsüz bakma. Tanrının bütün verdiklerini cesurca karşıla. İnsan hayatının her günü neşe ve öfke, acı ve zevk, karanlık ve aydınlık, gelişme ve gerileme (çökme) içerir. Her acı doğanın büyük projesiyle oyulmuştur.  Kozmik düzene karşı çıkma ve inkar etme.
 49. Budalar ve ilahlar, yolların muhafızları ve, dünyanın koruyucuları, barışın teknikleri bize  her meydan okumaya karşı koymayı mümkün kılar.
 50. Hayatın kendisi bir denemedir. Yetişirken hayatın büyük meydan okuması karşısında kendinizi denemeli ve temizlemelisiniz. Hayat ve ölüm ülkesini aşarak  (akılla anlayamayacağımız, sezginizle varabileceğiniz deneyüstü bir yaşantı.) hayatta sizi engelleyen her hangi bir sorunu sakin ve emniyetli bir şekilde geçerek kendi yolunuzu bulabileceksiniz.
 51. Çok sıra dışı hallerde bütün evren düşmanınız olur. Böyle kritik zamanlarda aklın birliği ve teknikler esastır. Kalbini dalgalanmaya bırakma.
 52. Bir savaşçı hasmıyla karşı karşıya geldiğinde bütün her şeye odaklanır.
 53. Tek bir hasım olduğunda bile, daima bir sürü düşmanla sarılı olabileceğin için gardında kal.
 54. Barış sanatı eksiklerini yerine getirir.
 55. Bir düşman saldırısının %95’ini karşılamak için hazırlanmalı ve yolu aydınlatmak için ölüme de dikkatli bakılmalı.
 56. Biz tekniklerimizde, tamamen içine girer, bütünüyle uyum içinde olur ve saldırıyı sıkıca kontrol ederiz. Güç, Ki’nin yoğun ve dengeli olduğu yerdedir. Ki enerjisi durgunlaştığında kötülük ve karışıklık artar.
 57. İki çeşit Kİ vardır. Basit Ki; basit Ki ham ve ağırdır. Gerçek Kİ hafif ve çok yönlüdür. Kendinizi basit Kİ’den özgün kılın ve organlarınıza gerçek Kİ’yi nüfuz ettirin. Güçlü tekniklerin sırrı budur. 
 58. Barış Sanatı şöyle özetlene bilir. Gerçek zafer kendine karşı zaferdir. Bırak o gün çabuk gelsin. Gerçek zafer gözü yılmaz cesarettir. “ kendine  karşı zafer”  yorulmaz gayreti sembolize eder ve “ Bırak o gün çabuk gelsin”  burada ve şimdi olan  muhteşem anı temsil eder.
 59. Sınırlı düşünmekten kaçın ve gerçek boşluğa dön. Büyük, boşluğun ortasıdır. Savaşçının yolunun sırrı budur.
 60. Barış Sanatını gerçekten uygulayabilmek için; açık, saklı ve ilahi alemde serbestçe hareket etmen gerekir.
 61. Barış yolu teknikleri daima değişir. Her karşılaşılan tehlike yeganedir ve uygun yanıt o anda doğal olarak zuhur eder. Bugünün teknikleri, yarının tekniklerinden farklıdır. Bir meydan okumanın görüntü ve biçimini kavramaya çalışma. Barış sanatı “biçimsizdir” o ruhun çalışmasıdır.
 62. Eninde sonunda teknikleri unutmalısınız. Daha az öğretinin olduğu yerde daha çok gelişme vardır. Büyük yol gerçekte “Yol”suzdur.
 63. Tapınaklar, mabetler inşa etmek yetmez. Kendine yaşayan buda imajı kur. Biz hepimiz muzaffer ve şefkatli Buda’ların tanrısallığına dönüşmeliyiz.
 64. Çeşitli güçlerini harekete geçirmek için barışa güven. Çevrenle barış ve güzel bir dünya yarat. 
 65. İlahi olan, üstümüzde yükselen bir şey değildir. O, yerdedir, göktedir, içimizdedir.
 66. Kendini kozmosla birleştir ve böylece onun dışındaki düşünceler ortadan kalkacaktır. Kozmosun dışındakiler basit dünyaya aittir. Kozmosun dışındakiler gözden kaybolunca, gerçek insan, ”tanrısal oluş” açığa çıkar. Kendini boşalt  ve tanrısal işlevine yol aç.
 67. Kaba duygularınla ilahi olanı göramez ve ona dokunamazsın. İlahi olan, başka hiçbir yerde değil, içindedir. Kendini tanrısal olanla birleştir, ve her nerede olursan ol, tanrıları idrak edeceksin, ama onlara sıkı sıkıya tutunmaya çalışma.
 68. İlahi olan, bir yere kapatılmaktan hoşlanmaz. Açıkta olmayı sever. O, tam buradadır, bedendedir. Her birimiz, mintatürbirer evreniz,yaşayan bir mabet.
 69. Evreni, derinden selamladığınızda, O da sizi selamlar. Tanrının adını seslendiğinizde, içinizde yankılanır.
rss